Jak sprawdzić właściciela numeru SMS Premium?

Konkursy, loterie, quizy i innego rodzaju usługi, za które możemy zapłacić jednym SMS-em, kuszą nas w internecie. Problem pojawia się wówczas, gdy usługa Premium nie spełnia naszych oczekiwań, albo zostaliśmy jawnie oszukani np. poprzez naliczenie większej, niż się spodziewaliśmy, opłaty. Zazwyczaj wówczas pierwsze nasze kroki kierujemy do operatora i tam zgłaszamy swoje reklamacje i zażalenia. Ta droga jednak jest z góry skazana na niepowodzenie. To nie operator, ale właściciel numeru Premium Rate jest odpowiedzialny za świadczone usługi.

Jak znaleźć organizatora usług Premium SMS?

Regulamin
Po pierwsze właściciela numeru Premium SMS warto poszukać w regulaminie usługi. Link do dokumentu powinien się znajdować w pierwszym SMS-ie, którego dostaliśmy od organizatora. Jeśli go nie mamy, można wpisać w wyszukiwarkę internetową nazwę usługi Premium, z której korzystamy. W regulaminie określone są wszystkie warunki korzystania z usługi Premium SMS: aktywacja i deaktywacja usługi, ponoszone koszty, warunki reklamacji i oczywiście dane podmiotu organizującego.

Rejestr UKE
Jeśli regulamin nie okaże się pomocny lub zwyczajnie nie mamy do niego dostępu, kolejne kroki należy skierować na stronę Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl). UKE prowadzi rejestr numerów wykorzystywanych do usług SMS Premium Rate i każdy zainteresowany użytkownik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów sprawdzić jaki podmiot jest odpowiedzialny za wysyłanie SMS-ów. Wystarczy wpisać numer do wyszukiwarki numerów na stronie uke.gov.pl. W razie potrzeby wszystkie dane można pobrać i zapisać w formacie XML.

Wykaz właścicieli numerów SMS Premium: https://www.uke.gov.pl/tablice/NumerUpo-list.do?execution=e1s1

Obowiązki organizatorów usług Premium SMS
Każdy właściciel numeru Premium realizujący usługi o podwyższonym koszcie jest zobowiązany do zgłoszenia się do rejestru numerów UKE w terminie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia danej usługi. Organizator jest również zobowiązany do aktualizowania informacji o usługach Premium każdorazowo, gdy zachodzi w nich jakakolwiek zmiana. Zgłoszenie do UKE obejmuje:

  • nazwę (firmę), adres i siedzibę właściciela numeru
  • nazwę, rodzaj i zakres świadczonej usługi Premium
  • numer (numery) wykorzystywane do świadczenia usługi

Posiadając informacje o właścicielu numeru Premium można wysłać do niego pismo o usunięcie numeru użytkownika z bazy danych, dochodzić reklamacji lub przesłać swoje uwagi.