deb

Pomoc dla partnerów

 • Czy osoba prywatna może skorzystać z waszych usług?

  Tak.

  Oferta SimPay skierowana jest zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. 

  Partnerzy prywatni z uzyskanych przychodów rozliczani są za pomocą umowy-zlecenie, a firmowi za pomocą faktur VAT.

 • Jak wygląda, oraz ile trwa proces weryfikacji konta?

  Każdy nasz nowy partner, po założeniu konta zobowiązany jest do wykonania przelewu na nasz rachunek wysokości: 1 zł. Jest to opłata jednorazowa. Na życzenie partnera, jest możliwość zawarcia pisemnej umowy.

 • Jaki jest koszt utrzymania konta w serwisie Simpay?

  Utrzymanie konta jest bezpłatne. Nie zależnie czy na Twoim koncie zostaną dokonane jakiekolwiek transakcje, Simpay nie pobierze od Ciebie żadnych opłat.

 • Czy mogę usunąć konto?

  Tak, w momencie braku wystąpienia jakiejkolwiek transakcji. Simpay jest zobowiązany do przechowywania danych partnera do 5 lat od daty ostatniej operacji na koncie.

 • Co to jest SMS Premium?

  SMS Premium to są wiadomości tekstowe o podwyższonej płatności. Usługa polega na wysłaniu wiadomości o odpowiedniej treści, na 4- lub 5-cyfrowy numer specjalny. Po wysłaniu SMS-a rachunek telefoniczny użytkownika zostaje obciążony właściwą kwotą. W zależności od ceny SMS-a Premium to przeważnie od kilku do kilkunastu złotych.

  SMS-y typu Premium to idealny sposób na dokonanie szybkich, drobnych płatności (tzw. mikropłatności) za usługi, np. dostęp do płatnych treści w internecie, zakup wirtualnej waluty czy mobilnych wersji czasopism. Płatności można dokonać w każdej chwili, niezależnie od pory dnia, dzięki czemu SMS-y Premium cieszą się ogromną popularnością.

 • Jakie możliwości oferują płatności SMS Premium

  W tej kwestii jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia. Za pomocą SMS Premium możesz oferować dobra cyfrowe, przeprowadzać ankiety i głosowania, udostępniać dostęp do płatnych części Twojego serwisu, przeprowadzić konkurs albo stworzyć swój własny czat.

  Jeżeli Twój pomysł jest inny, nic nie stoi na przeszkodzie aby go zrealizować. Świadczymy specjalne dedykowane rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów.

 • Jak mogę przyjmować płatności za pomocą SMS Premium?

  Przyjmowanie płatności za pomocą SMS Premium jest niezwykle proste. Po zarejestrowaniu się w serwisie Simpay, otrzymasz możliwość ustawienia swojej własnej treści SMS (Np. SIM.PREMIUM). Osoba wysyłająca wiadomość SMS o Twojej treści na jeden z specjalnych 4 lub 5-cyfrowych numerów, zostanie obciążona właściwą kwotą, oraz otrzyma 8 znakowy kod za pomocą którego potwierdzi w Twoim serwisie opłacenie zamówienia. 

 • Jaką stawkę prowizji otrzymam za SMS?

  Każdy nowy partner, od początku otrzymuje stawkę 50%. Prowizja liczona jest od wartości netto wiadomości SMS. Przykładowo: Za SMS o wartości 5 zł netto (6,15 z VAT), otrzymasz 2,50 zł netto (3,08 zł z VAT)

  Im większy będzie generowany ruch, tym większą uzyskasz stawkę prowizji. Po szczegóły, zapraszamy do zapozania się z działem Rozliczenia oraz naszym Regulaminem.

 • Ceny SMS Premium

  W swojej ofercie mamy dostępne wszystkie stawki (Od 0,50 zł do 25 zł netto) SMS obsługiwane przez Polskich operatorów komórkowych. Numery premium SMS podzielone są na te przeznaczone dla treści dla osób powyżej 18 lat (treści i materiały o charakterze erotycznym) i pozostałe ogólne.

  Lista numerów oraz wartość SMS są przedstawione w naszym Regulaminie.

 • Czy mam dostęp do dokładnych statystyk, z podziałem na poszczególne usługi?

  Tak. Simpay oferuje niezwykle rozbudowane statystyki, z zaawansowaną wyszukiwarką za pomocą której będziesz w stanie sprawdzić ile prowizji uzyskałeś w danym okresie, z jakiej usługi oraz filtrować na poszczególne numery.

 • W jaki sposób mogę podłączyć mój serwis z waszym system?

  Simpay udostępnia specjalną dokumentacje API, gdzie w szczegółowy sposób został opisany proces komunikacji między SimPay, a Twoim serwisiem.

  Jeżeli nie znasz się na programowaniu, zalecamy skorzystanie z usług programisty, lub zapraszamy do indywidualnego kontaktu.

 • Jakie informacje należy podać na stronie www?

  Każdy nasz partner, zobowiązny jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej:

  - Ceny brutto (z podatkiem VAT) za połączenie z numerem SMS Premium
  - Regulamin Simpay dla klienta końcowego
  - Adresu e-mail do składania reklamacji przez użytkowników serwisu
  - Informacji o dostawcy usług mikropłatności SMS (Zobacz Materiały Graficzne

 • Chce świadczyć nietypową usługę z wykorzystaniem SMS Premium

  Jesteśmy otwartą firmą, z zespołem ambitnych osób których celem jest zrewolucjonizowanie rynku płatności SMS Premium. 

  W przypadku innowacyjnych projektów, zapraszamy do indywidualnego kontaktu. Wspólnymi siłami dojdziemy do wyboru najkorzystniejszej metody współpracy.

 • Jaka jest minimalna wypłata środków?

  Wypłaty w Simpay dzielą się na:

  - w trakcie okresu rozliczeniowego
  - na koniec okresu.

  Gdy chcemy dokonać wypłaty w trakcie okresu rozliczeniowego (którym domyślnie jest miesiąc kalendarzowy), ze względów podatkowych Partner musi posiadać zebraną prowizje na poziomie 250 zł.

  Umożliwiamy wypłatę 80% wynagrodzenia, czyli w tym przypadku 200 zł. Pozostałe 50 zł będzie możliwe do wypłaty na koniec miesiąca.

  W momencie wypłaty prowizji z końcem okresu, Simpay do 5/6 dni generuje raport podsumowujący uzyskanych ruch i dokonuje rozliczenia.

  Jeżeli dokonywałeś wypłat w trakcie miesiąca, to na samym końcu wypłacimy pozostałe 20%, oraz w całości niewypłaconą prowizje.

  Wypłaty w trakcie okresu, oraz na koniec są bezpłatne.

 • Jak działają wypłaty w SimPay?

  Głównym atutem naszej oferty, jest możliwość wypłaty 80% zgromadzonych środków w dowolnym momencie. Pozostała część, zostanie wypłacona na koniec okresu rozliczeniowego.

  Przykład
  Partner do dnia 10 Marca zgromadził prowizje wysokości 2000 zł. Zlecając dyspozycje wypłaty, partner w ciągu 24 godzin otrzyma 1600 zł (80%), przy czym pozostała część środków - 400 zł (20%) zostanie rozliczona na koniec miesiąca.

  Usługa jest całkowicie bezpłatna - Simpay z własnych funduszy dokonuje wypłaty należnej prowizji dla Partnera. 

  Niezależnie czy skorzystasz z możliwości wypłaty prowizji w trakcie okresu, lub jednorazowo na koniec -  otrzymasz całą należną prowizje.

 • Co to jest okres rozliczeniowy?

  W Simpay wszyscy nasi partnerzy są rozliczani w tzw. okresach rozliczeniowych. Okres rozpoczyna się każdego pierwszego dnia miesiąca o godzinie 00:00:00, a kończy się ostatniego o 23:59:59.

  Następnie po zakończeniu okresu, do 5 dni roboczych generowanych jest raport sumujący wszystkie zgromadzone środki za SMS Premium, na podstawie którego partner zobowiązny jest do wystawienia faktury. Czas oczekiwania na wypłatę to 5 dni roboczych.

 • Jaki jest czas oczekiwania na wypłatę?

  Wypłata środków (50%) w trakcie okresu rozliczeniowego: do 24 godzin

  Generowanie raportu: do 5 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego

  Czas oczekiwania na wypłatę po zakończeniu okresu: do 5 dni roboczych od momentu dostarczenia faktury.

 • Jak naliczany jest VAT?

  Wszystkie ceny SMS są wyrażane w wartościach netto. Jeżeli partner jest zwolniony z podatku VAT, Simpay wypłaca kwotę netto. Dla partnerów, którzy są płatnikami VAT, każda wypłata zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

  Przykład

  Cena SMS - 5 zł netto (6,15 zł z VAT). Prowizja dla partnera (50%):

  Który jest płatnikiem VAT - 2,50 zł netto (3,08 zł brutto)
  Który nie jest płatnikiem VAT - 2,50 zł brutto

 • Co to jest Fraud?

  Fraud jest to obciążenie zwrotne, które stwierdza operator komórkowy. Powstaje on najczęściej w momencie braku uregulowania rachunku telefonicznego przez klienta partnera. Operator ma czas na nałożenie Fraudu do 6 miesięcy kalendarzowych. Simpay ma prawo do podjęcia środków z konta partnera w przypadku wystąpienia Fraudu.

  Fraud następuje najczęściej przy wysyłce bardzo dużej ilości SMS Premium. Simpay, aby przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom, wprowadził limity maksymalnej sumy transakcji w ciągu doby oraz miesiąca kalendarzowego z jednego numeru telefonicznego (250 zł / 1000 zł netto).

 • Jak rozliczana jest osoba prywatna?

  Simpay współpracuje tylko i wyłącznie z osobami prywatnymi które mają potwierdzony status ucznia. 

  Administracja w ramach weryfikacji, może zażądać skanu legitymacji szkolnej/studenckiej.

  Osoby prywatne są rozliczane za pomocą umowy zlecenia, która jest zawierana w momencie akceptacji regulaminu na czas nieokreślony. 

 • Jak rozliczane są firmy z SMS Premium

  Jeżeli współpracujesz z nami jako firma, to w momencie dyspozycji wypłaty generowany jest raport na podstawie którego wystawiasz nam fakturę. 

  Nazwą pozycji jest "Sprzedaż i dostarczenie treści multimedialnych". Niezwłocznie opłacimy ją do 24h.

  Jeżeli jesteś płatnikiem VAT, fakturę należy powiększyć o 23% VAT - wszystkie wartości wyrażane w panelu to są kwoty netto.

 • Osoba prywatna, a podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego.

  Simpay współpracuje tylko z osobami które mają potwierdzony status ucznia. Wypłaty są realizowane w oparciu o umowę zlecenie którą Simpay zawiera z Partnerem. Przy każdej wypłacie środków, generowany jest stosowny rachunek na podstawie którego następuje rozliczenie.

  Poniżej przedstawiamy przykładowe rozliczenie prowizji na poziomie 1000 zł. Do Partnera na konto bankowe trafia 856 zł, gdzie pozostała część jest wysyłana do Urzędu Skarbowego.

  Kwota brutto: 1.000,00 zł
  Koszty uzyskania przychodu: 20%
  Wyliczane składki: bez ubezp. społecznego i zdrowotnego
  Składka emerytalna (9.76%): 0,00 zł
  Składka rentowa (1.5%): 0,00 zł
  Składka chorobowa (2.45%):

  Razem składki ZUS: 0,00 zł
  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 0,00 zł
  Koszty uzyskania przychodu (20%): 200,00 zł
  Podstawa opodatkowania: 800,00 zł
  Naliczony podatek (18%): 144,00 zł
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 0,00 zł
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7.75%): 0,00 zł
  Podatek do urzędu skarbowego: 144,00 zł
  Do wypłaty: 856,00 zł

 • Czy wysyłacie PIT-y?

  Tak.

  W przypadku osób prywatnych, na koniec roku wysyłamy listem poleconym PIT-y uwzględniające całą wypłaconą prowizje. Kopie wysyłamy również do Urzędu Skarbowego.

 • Jak rozliczyć PIT w Urzędzie Skarbowym

  Jeżeli otrzymałeś od nas PIT, i nie wiesz jak go rozliczyć ze swoim - rekomendujemy kontakt z lokalnie działającym biurem rachunkowym. Za niewielkie pieniądze (20-50 zł), otrzymasz gotowy PIT (Uwzględniający zarobki z innych źródeł) który złożysz w Urzędzie Skarbowym.

 • Czemu nie macie zwykłej wypłaty na konto bankowe i PayPal

  Ponieważ jest ryzykowne, i stawarza ryzyko kontroli Skarbowej/ZUS dla każdej ze stron. W niniejszym filmie dokładnie wyjaśnione są wszystkie potencjalne ryzyka i komplikacje związane przy "zwykłych" wypłatach na konto bankowe - https://www.youtube.com/watch?v=Bo2CKBmUiws

 • Zakładanie własnej działalności gospodarczej

  Simpay, dla wszystkich partnerów którzy rozważają założenie działalności gospodarczej przygotował film wyjaśniający korzyści z tym związwne https://www.youtube.com/watch?v=U0UGBf-lyks

  - Przy miesięcznej sprzedaży do 8500 zł zapłacimy tylko 500-550 zł, a przy 15000 zł zapłacimy nie więcej niż 750 zł - Niski ZUS, podatek ryczałtowy 3% oraz koszta biura rachunkowego.

  Oraz wpis na blogu 

  https://simpay.pl/blog/Kiedy_zalozyc_firme_przy_SMS_Premium

 • Co to jest Raport? Kiedy jest generowany?

  Raport jest to dokument uwzględniające wszystkie transakcje dokonane w danym okresie czasowym, oraz przysługujące z tego tytułu wynagrodzenie.

  W Simpay generowane są dwa rodzaje raportów: okresowy oraz końcowy.

  Raport okresowy - Generowany jest przy każdej dyspozycji wypłaty w trakcie okresu rozliczeniowego. Uwzględnione są w nim wszystkie transakcje od pierwszego dnia miesiąca, lub od poprzedniej wypłaty w trakcie okresu, do momentu zlecenia nowej wypłaty.

  Raport końcowy - Generowany jest automatycznie do 5 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Uwzględnione są w nim wszystkie transakcje z całego miesiąca, oraz wypłaty zrealizowane w trakcie okresu rozliczeniowego.

 • Nie mogę się zalogować

  Prosimy o skorzystanie z funkcji odzyskiwania hasła - Przypomnij hasło

  Jeżeli to nie pomoże, lub nie pamiętasz swojego loginu/e-maila prosimy kontakt z Biurem Obsługi Klienta

 • Nie pamiętam danych do logowania

  1) Jeżeli nie pamiętają Państwo hasła, to prosimy o skorzystanie z funkcji przypomnienie hasła
  2) Jeżeli nie posiadają Państwo jakichkolwiek danych wymaganych do logowania (Utrata dostępu do skrzynki e-mail) prosimy o pilny kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta

 • Moje konto zostało zablokowane. Dlaczego?

  Blokada konta Partnera w Simpay to jest ostateczność. Jeżeli do niego dochodzi, partner jest niezwłocznie poinformowany o powodzie blokady, wraz ze skazówkami co należy zrobić aby blokada została zdjęta. 

  W przypadku dodatkowych pytań rekomendujemy kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 • Co to jest API_KEY / API_SECRET?

  API_KEY oraz API_SECRET to są unikalne wartości generowane dla każdego z naszych partnerów po założeniu konta. Za ich pomocą jesteśmy w stanie weryfikować jednorazowe kody SMS. Powinne być znane tylko i wyłączni Tobie, oraz przez dział IT. Więcej informacji znajdziesz w naszej dokumentacji technicznej.

 • Jak mogę zaimplementować wasz system płatności w moim serwisie?

  Abyś mógł za pomocą Simpay przyjmować płatności SMS, niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu programowania. Na chwilę obecną oferujemy gotową bibliotekę z pomocą której w prosty sposób zintegrujesz swój serwis z Simpay - Dokumentacja Techniczna

 • Pod jakie języki programowania posiadacie gotowe biblioteki?

  Na chwilę obecną posiadamy dokumentacje techniczną stworzoną z myślą o PHP - Pobierz

  W ciągu kolejnych tygodni, będziemy systematycznie dodawać gotowe biblioteki pod nowe języki.

 • Czy mogę przetestować działanie usługi, bez weryfikowania konta?

  Tak. Aby założyć konto, wymagamy podania loginu, hasła oraz adresu e-mail. Po rejestracji, otrzymasz możliwość zdefiniowania nowej usługi. Będziesz mógł ją sprawdzić za pomocą wiadomości SMS wysłanych z Panelu Partnera. 

  Uwaga! Wiadomości wysyłane z telefonu komórkowego nie będą księgowane do czasu zweryfikowania konta oraz usługi.

 • Czy mogę wysyłać testowe SMS-y?

  Tak. Partner w Simpay ma możliwość wysyłania testowych wiadomości SMS z poziomu Panelu Partnera

 • Czy moje dane są bezpieczne?

  Wszelkie informacje przekazywane przez naszych partnerów są zabezpieczone i przechowywane przy użyciu nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej. Za bezpieczeństwo wszelkich danych odpowiada nasz zespół techników, który na bierząco monitoruje działanie całego systemu. Dane osobowe naszych partnerów przetwarzane są zgodnie z zasadami GIODO.

 • Kto ma dostęp do moich danych?

  Dane naszych partnerów nie są udostępniane osobom postronnym.

  Dostęp do nich posiada wyłącznie wykwafilikowana kadra administratorów Simpay.

 • Zabezpieczenia stosowane przy obsłudze transakcji SMS Premium

  Wszystkie transakcje dokonywanie za pomocą Simpay są szyfrowane poprzez protokuł SSL. Są dodatkowo kodowane poprzez nasz autorski system bezpieczeństwa.

  Komunikacja na poziomie Klient, Operator oraz Simpay odbywa się poprzez wewnętrzną ukrytą sieć. Żadna nie powołana osoba nie jest w stanie przechwycić jakichkolwiek informacji. Jesteśmy świadomi że powierzają nam Państwo wrażliwe dane oraz pieniądze, stąd niezwykle dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa.

Zarejestruj się już teraz...

Załóż konto

...i zacznij zarabiać!