SMS Premium, a Urząd Skarbowy

Z roku na rok, SMS Premium zyskują coraz to nowszych usługobiorców. Są niezwykle proste w implementacji, oraz na ich korzyść przemawia niezwykle krótki czas autoryzacji transakcji. Dlatego są drugą, zaraz po przelewie bankowym najważniejszą metodą płatności w serwisach internetowych.

Na korzyść ich stosowania również wpływa fakt braku obowiązku zakładania działalności gospodarczej, co jest cenione przez osoby prywatne.

Mimo braku wymogu zakładania firmy, partnerzy uzyskujący przychody z płatnych wiadomości nie są zwolnieni z odprowadzenia stosownego podatku dochodowego od uzyskanych przychodów.

Zgodnie z Polskim prawem, wszystkie dochody należy zaewidencjonować w PIT-cie końcowo rocznym, odprowadzając co miesiąc zaliczkę na rzecz podatku dochodowego.

Urząd Skarbowy ma prawo do 5 lat wstecz, skontrolować wszystkie uzyskane wpływy, a następnie zażądać zaległe podatki, nakładając do tego stosowaną karę. Również przysługuje mu nałożenie kary wysokości 75% od wysokości nieujawnionych dochodów.

Przekonanie że w cenie SMS-a, są zawarte właściwe podatki które są odprowadzane przez operatorów jest błędne.

Na Polskim rynku są firmy świadczące usługi płatności SMS, gdzie na Partnerze spoczywa obowiązek samodzielnego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Wiele osób zaniedbuje ten fakt, narażając się w niniejszy sposób na problemy.

Wybierając dostawcę usług płatności SMS, najważniejsze jest aby doinformować się, czy dostawca w imieniu Partnera pobiera, a następnie odprowadza należną zaliczkę na podatek dochodowy.

Do każdej wypłaty, powinien być wystawiony stosowny rachunek przedstawiający wysokość pobranej zaliczki.

Tylko w ten sposób możemy mieć pewność, że po kilku latach nie doświadczymy żadnych nieprzyjemności ze strony Fiskusa.

SimPay z każdym partnerem prywatnym podpisuje umowę, a następnie od każdej zleconej wypłaty odciąga należny podatek który jest w co miesięcznym rozliczeniu przekazywany dla właściwego dla partnera Urzędu Skarbowego. Po stronie SimPay stoją wszystkie kwestie związane z rozliczeniem Partnera. Nasi klienci otrzymują już opodatkowaną wypłatę.

SimPay również na koniec roku podatkowego, składa stosowny PIT potwierdzający uzyskane przychody w imieniu Partnera.