Obsługa klientów prywatnych

Na podstawie licznych próśb które otrzymywaliśmy od naszych klientów, informujemy o umożliwieniu rejestracji dla partnerów prywatnych.

Partnerzy prywatni z uzyskanych dochodów będą rozliczani za pomocą umowy zlecenie, która będzie zawierana przy zleceniu pierwszej wypłaty. Każda wypłata będzie pomniejszona o stosowny podatek dochodowy, który firma SimPay odprowadzi w imieniu Partnera do wskazanego przez niego Urzędu Skarbowego.

Partnerom prywatnym przysługują wszystkie obecne przywileje, w tym natychmiastowe wypłaty.

Informujemy również o podwyższeniu kwoty możliwej do natychmiastowej wypłaty do 80%
Czyli w trakcie okresu rozliczeniowego, SimPay w czasie rzeczywistym rozlicza 80% zebranych środków do 24 godzin od momentu zlecenia dyspozycji wypłaty. Pozostała część wypłacana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzone zostaje ograniczenie dotyczące maksymalnej kwoty płatności z jednego numeru komórkowego. Wynosi ono 100 zł netto dziennie, oraz maksymalnie 500 zł netto miesięcznie (Liczone od wartości SMS netto).

Z dniem 22 Czerwca 2015 r., zostaną wprowadzone stosowne zmiany do obecnego regulaminu, z uwzględnieniem wszystkich powyższych zmian.

Pozdrawiamy,
Zespół SimPay.pl