Dodatkowe szczegóły w API SMS

API SMS zostało zaktualizowane:
  • Parametr number nie jest już wymagany ale w przypadku podania go będzie respektowany przy sprawdzaniu kodu
  • API zwraca teraz dodatkowo wartość wysłanego SMS'a w polu value
  • API zwraca na jaki numer został wysłany SMS w polu number