Aktualizacja pluginu wordpress

Plugin dla systemu wordpress został zaktualizowany i rozbudowany o nowe funkcję.

Aktualizacje można przeprowadzić poprzez repozytorium pluginów wordpress.