Aktualizacja bramki płatności Direct Biling

Zaktualizowaliśmy wygląd oraz funkcjonalność bramki płatności Direct Biling.

Zapraszamy do sprawdzenia nowej wersji.