Aktualizacja biblioteki PHP

Do biblioteki PHP zostały dodane nowe funkcje https://github.com/SimPaypl/SimPay-SMS-API-php :

  • getSMSNumberFrom - Pozwala pobierać numer telefonu z którego został wysłany sms
  • getSMSValue - Pozwala pobierać wartość SMS'a netto