Aktualizacja API

W ostatnich dniach pracowaliśmy nad API SMS Premium oraz API DB.

Najważniejsze zmiany to uproszczenie używania oraz zunifikowanie wszystkich wersji API. Nie ma już rozdziału na kolejne wersje , powstała tylko jedna rozwijana wersja dzięki czemu nie trzeba podawać wersji podczas zapytań.

Biblioteka SMS Premium została zaktualizowana na github.

Nie ma potrzeby zmiany jakichkolwiek rzeczy w serwisach partnerów kompatybilność wsteczna została zachowana.