API Direct Biling Aktualizacja

Oficjalna biblioteka do obsługi Direct Bilingu została zaktualizowana.

Dodano valuenet_gross oraz metody getValueGross. Pobieranie wartości transakcji + vat.