Aktualizacja biblioteki PHP

Do biblioteki PHP zostały dodane nowe funkcje  https://github.com/SimPaypl/SimPay-SMS-API-php  : getSMSNumberFrom - Pozwala pobierać numer telefonu z którego został wysłany sms getSMSValue - Pozwala pobierać wartość SMS'a netto ... czytaj więcej

TypeScript Direct Biling API

Opublikowaliśmy bibliotekę pod TypeScript do obsługi naszego API Direct Biling do pobrania  tutaj ... czytaj więcej

NodeJS Direct Biling API

Opublikowaliśmy bibliotekę pod NodeJS do obsługi naszego API Direct Biling do pobrania tutaj ... czytaj więcej

Nowe parametry w API

Do API Direct Bilingu został dodany parametr number_from jest to numer z którego zostało wykonane doładowanie. ... czytaj więcej

Linki płatności

W panelu partnera została dodana nowa opcja generowania linków płatności , partner może wcześniej ustalić kwotę oraz usługę dla której ma być płatność. Użytkownik po wejściu w taki link automatycznie zostaje przekierowany do naszej bramki z już uzupełnioną kwotą i inny parametrami. ... czytaj więcej

Direct Biling Tryb Testowy

Aby ułatwić proces implementacji naszych usług DB wprowadziliśmy tryb testowy pozwalający na testowanie usług i doładowań przed ich uruchomieniem w serwisie.... czytaj więcej

Aktualizacja Direct Biling

Wprowadzamy w usługach Direct Biling automatyczne wykrywanie operatora telefonu co pozwala pomijać krok wyboru na stronie lub naszej bramce płatności. Usługa jest darmowa. ... czytaj więcej

Aktualizacja Panelu i Strony głównej

W panelu partnera został dodany podgląd dla kwoty do rozliczenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Zostały dodane oddzielne zakładki dla Direct Biling. ... czytaj więcej

Aktualizacja Biblioteki Direct Biling

Biblioteka Direct Bilingi została zaktualizowana o przykłady dla użycia mysqli oraz mysql_query Biblioteka dostępna tutaj  https://github.com/SimPaypl/SimPay-DB-Api ... czytaj więcej

Aktualizacja Direct Biling

Do API Direct Biling zostało dodane nowe pole amount_required wartość tutaj podana zostanie automatycznie przeliczona tak aby użytkownik płacąc otrzymał po przeliczeniu prowizji operatorów wartość podaną w  amount_required ... czytaj więcej